Oprávnění MPO

Oprávnění MPO dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů

Zapsán v seznamu energetických specialistů MPO