Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy k zákonu č. 406/2000 Sb. Faq

1) Kdy je potřeba průkaz nechat zpracovat?

 • při prodeji budovy při pronájmu budovy 
 • při výstavbě nových budov 
 • při prodeji ucelené části budovy 
 • při prodeji bytové jednotky 
 • při větších změnách dokončených budov

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Upřesňující informace kdy je potřeba PENB zpracovat najdete na tomto odkazu.

2) Kdy nemusí být PENB zpracován?

 • Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.
 • U budovy s plochou do 50 m2.
 • U stavby pro rodinnou rekreaci.
 • U budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok. 

3) Kdo průkazy zpracovává?

Průkazy zpracovávají tzv. energetičtí specialisté, odborníci autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejich seznam uvádějí internetové stránky ministerstva: www.mpo-enex.cz/experti.

4) Jak dlouho zpracování průkazu trvá a na jak dlouho platí?

Doba zpracování záleží na velikosti a členitosti budovy, zda má či nemá stavební dokumentaci a také na dohodě mezi zpracovatelem a majitelem nemovitosti. U domů se stavební dokumentací může být hotový do několika dní. Průkaz platí 10 let.

5) Nemám dokumentaci ke stavbě nebo je nekompletní, lze PENB zpracovat i tak?

Ano, pro tento případ se dohodneme na individuální schůzce pro zaměření objektu a zjištění všech potřebných údajů pro zpracování PENB. Zaměřovací práce jsou zpoplatněny částkou 2000 Kč, která bude připočítána k ceně PENB.

6) Jakou dokumentaci potřebuji?

 1. Aktuální fotodokumentaci a naskenované čestné prohlášení
 2. Architektonickou a stavebně-technickou část projektové dokumentace:
  Půdorysy jednotlivých podlaží, včetně kót, skladby obvodové konstrukce - použité materiály, kóty oken a vstupních dveří (šířka, výška)
  Řez - včetně kót, skladba střechy a podlahy
  Pohledy
  Situace, kde bude zřejmá orientace domu vůči světovým stranám (plán situace stavby)
  Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
  Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří (plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení /dvojsklo, trojsklo/ s náplní vzduchu, argonu nebo kryptonu).
 3. Technickou část projektové dokumentace:
  Technická zpráva
  Popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, včetně hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech).
  Bude-li instalováno nucené větrání - popis vzduchotechnického zařízení, včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu).

7) Musí být průkaz umístěn na budově viditelně? Musí být součástí inzerce?

Umístění u vchodu nebo ve vstupní místnosti bude povinné jen u veřejných budov, u rodinných či bytových domů ne. Při prodeji rodinného domku či bytu musí být v jakékoliv inzerci zveřejněny dva základní údaje z průkazu: energetická třída a hodnota dodané energie na metr čtvereční. Při prodeji bytu je možné využít výjimku, pokud majitel průkaz od SVJ přes písemnou žádost nezíská. Potom není nutné v inzerci údaje o energetické náročnosti uvádět. Druhý zvláštní případ může nastat, pokud majitel už průkaz má, ale ten je zpracovaný podle staré verze zákona platné do konce roku 2012. Potom má povinnost uvést dovětek “podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.”, protože údaje se mohou oproti novému průkazu lišit.

8) Co hrozí, když někdo pronajímá či prodává byt nebo dům bez průkazu energetické náročnosti?

Pokud se na prodávajícího či na pronajímatele vztahuje povinnost průkaz mít, hrozí jim pokuta. I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej dodatečně vyžadovat.

Další dotazy Vám radí zodpovíme na tel. + 420 608 001 350 nebo prostřednictvím emailu ludek.matyas@seznam.cz