Jakou dokumentaci potřebuji?

 1. Aktuální fotodokumentaci a naskenované čestné prohlášení

 2. Architektonickou a stavebně-technickou část projektové dokumentace:

  Půdorysy jednotlivých podlaží, včetně kót, skladby obvodové konstrukce - použité materiály, kóty oken a vstupních dveří (šířka, výška)
  Řez - včetně kót, skladba střechy a podlahy
  Pohledy
  Situace, kde bude zřejmá orientace domu vůči světovým stranám (plán situace stavby)
  Skladba podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
  Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří (plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení /dvojsklo, trojsklo/ s náplní vzduchu, argonu nebo kryptonu).
 3. Technickou část projektové dokumentace

  Technická zpráva
  Popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, včetně hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
  Bude-li instalováno nucené větrání - popis vzduchotechnického zařízení, včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu).

Nemáte dokumentaci nebo je nekompletní?

Pro tento případ si s Vámi domluvíme individuální schůzku a objekt zaměříme a zjistíme všechny potřebné údaje na místě pro konečné vypracování PENB.