Co je to PENB?

Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Podle výpočitaných hodnot se budova zařadí do tzv. klasifikačních tříd A až G, které stanovují celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodanou energii a průměrný součinitel prostupu tepla.

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov